Co nabízíme

Daně

Poradenství v oblasti daní

Sice nejsme daňové poradkyně ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ale i přesto Vám poskytneme poradenství v široké oblasti daní, zajistíme správné sestavení a podání daňových přiznání, tvrzení daně a včasné plnění dalších povinností podnikatele, např. vypracování a podání přehledů o příjmech OSVČ. Samozřejmě spolupracujeme s daňovými poradci i auditory. Tudíž jsme schopny zajistit odklad daňového přiznání.

Účetnictví

Vedení daňové evidence

Povinnost vedení daňové evidence mají všechny podnikající osoby, které nevedou účetnictví.

Nejčastěji se jedná o fyzické osoby s nízkým ročním obratem. Ačkoliv je vedení daňové evidence jednodušší, než vedení účetnictví, i toto podléhá neustále se měnícím zákonům a je tak výhodné jej svěřit odborníkům v oboru.

Svým klientům nabízíme komplexní služby v oblasti daňové evidence zahrnující následující služby:

 • daňová evidence předaných dokladů
 • peněžní deník
 • pokladní kniha
 • přehled o příjmech a výdajích
 • přehled o majetku a závazcích
 • kniha pohledávek a závazků
 • zpracování přiznání k DPH (záznamová povinnost), KH a SH
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • kontrola zálohových plateb
 • zpracování roční účetní závěrky
 • zpracování daňového přiznání a přehledů pro PSSZ a ZP
 • zpracování všech typů výkazů pro ČSÚ

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

Povinnost vést účetnictví mají podle zákona o účetnictví všechny právnické a některé fyzické osoby.

Odborně a profesionálně vedeme účetnictví klientům.

Poskytujeme následující služby:

 • kompletní zpracování účetnictví
 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví
 • kontrola zálohových plateb v účetnictví
 • zpracování leasingových a úvěrových smluv
 • vedení evidence majetku
 • vedení skladové evidence
 • saldokonta
 • vedení pokladní knihy
 • vystavení vydaných faktur dle podkladů klienta
 • zpracování přiznání k DPH, KH a SH měsíční, čtvrtletní (na vyžádání klienta sestavení měsíční, čtvrtletní uzávěrky a sestavy)
 • zpracování všech daňových přiznání, ke kterým je klient zaregistrován
 • účtování v cizích měnách, kurzové rozdíly
 • účtování zahraničních faktur (EU, třetí země)
 • zpracování všech typů výkazů pro ČSÚ

Daně a poradenství

Všem svým klientům nabízíme odborné daňové a účetní poradenství.

Pomůžeme Vám optimalizovat daňovou zátěž, navrhneme a společně zrealizujeme kroky vedoucí k vaší maximální spokojenosti.

S námi nebudete platit nic, co nemusíte. Daňové a účetní poradenství svým klientům poskytujeme ZDARMA Nevíte si rady? Rádi Vám poradíme, kontaktujte nás.

Mzdy

Růst Vaší firmy je obvykle podmíněn vyšším počtem zaměstnanců a zvýšenými nároky na vedení a zpracování mezd.

 • kompletní zpracování mezd a personalistiky
 • vedení personální agendy, vedení mezd zaměstnancům
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • zpracování mezd zaměstnanců
 • příprava výplatních pásků z mezd pro zaměstnance, předání mzdových výplatních listin
 • odvody na sociální a zdravotní pojištění z mezd včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • odvody měsíčních záloh z mezd na daň z příjmu ze závislé činnosti včetně ročního vyúčtování daně
 • odvody daně vybírané zvláštní sazbou z mezd včetně ročního vyúčtování daně
 • provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pro zaměstnance
 • vypracování potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance
 • vystavení ELDP pro příslušnou správu sociálního zabezpečení
 • výpočet zákonného pojištění z hrubých mezd za zaměstnance
 • vyhotovení a předání příkazu k úhradě plateb odvodů z mezd do bankovního ústavu
 • vyhotovení potvrzení o zaměstnání a mzdových příjmech pro zaměstnance
 • zastupování na úřadech při kontrolách a další služby v oblasti vedení mezd

Personalistika

 • Nechcete utrácet za provize pro personální agentury?
 • Potřebujete pomoc s výběrem zaměstnanců a nemáte čas na hledání vhodných kandidátů?
 • Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti personalistiky a rádi Vám pomůžeme s výběrem zaměstnanců a administrací celého procesu včetně přijímacího pohovoru.